Zakł‚ad Demontażu Samochodów, Recyclingu Komponentów i Części - Zasady sprzedaży

o firmie
zasady ogólne złomowania
zasady sprzedaĹźy
sklep
wykaz części
wykaz samochodĂłw
kontakt
referencje
 

o firmie

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie pojazdy, które nie są w użytkowaniu lub których nie odsprzedajemy, zobowiązani jesteśmy wycofać z eksploatacji w Autoryzowanej Stacji Demontażu Samochodów, która wystawia odpowiednie zaświadczenie unieważniające dowód rejestracyjny pojazdu oraz tablice rejestracyjne. Na podstawie tych zaświadczeń dotychczasowy właściciel ma prawo:

  • wyrejestrować pojazd z ewidencji pojazdów w Wydziale Komunikacji
  • wyrejestrować pojazd z obowiązku opłacania dalszych składek ubezpieczenia OC

Z uwagi na fakt, że Autoryzowane Stacje Demontażu Samochodów muszą ustawowo rozliczać się z masy odpadów zagospodarowanych po demontażu samochodów (masa ta musi być zbliżona do masy własnej kompletnego pojazdu), należy oddawać do rozbiórki kompletny pojazd.

Przy oddawaniu do kasacji niekompletnego (w dużym stopniu) pojazdu, należy mieć na uwadze, że za brakujące kilogramy Autoryzowana Stacja Demontażu Samochodów może zażądać dodatkowej opłaty (maksymalnie do 10 zł za każdy brakujący kilogram). Warunki i sposób oddania pojazdu do kasacji najlepiej uzgodnić telefonicznie.

Nasza firma gwarantuje:
  • wystawienie kompletu dokumentów wymaganych przy wycofaniu pojazdu z eksploatacji
  • korzystne warunki cenowe
  • możliwość zamówienia transportu (odholowania pojazdu)

Przy oddawaniu pojazdu do Autoryzowanej Stacji Demontażu Samochodów należy pamiętać o następujących dokumentach:
  1. Dowodzie rejestracyjnym lub zaświadczeniu z Policji
  2. Karcie pojazdu (dotyczy nowszych samochodów)
  3. Dowodzie osobistym lub upoważnieniu od właściciela, jeśli osoba zdająca nie jest właścicielem
  4. Umowie kupna samochodu, jeśli do momentu złomowania nie był on przerejestrowany
  5. Tablicach rejestracyjnych, które są unieważniane na miejscu.